VI SINH XỬ LÝ ĐÁY SBS

Vi xử lý đáy ao ô nhiễm nặng, ức chế vi khuẩn bệnh gan, bệnh phân trắng sau 4 ngày đánh liên tục, đặc trị tôm rụng chân, mòn đuôi, đóng khói đèn, đen mang, tôm đóng nhớt đóng rong, khí độc NH3, H2S.

Giá: liên hệ 0933 333 361 - 0906666621