XỬ LÝ NƯỚC, TẢO , ĐÁY AO HIỆU QUẢ 99.9%

235.000 VNĐ

– Xử lý tảo tàn lợn cợn, tảo xanh.

– Xử lý đáy ao hiệu quả 99.9%

– Nước sạch đáy ao tốt tôm lớn nhanh.

– Cung cấp lợi khuẩn và enzyme cho ao tôm.

– Phân hủy các chất thải hữu cơ, làm sạch nước và đáy ao.

– Làm giảm các khí độc NH3, H2S, NOtrong ao nuôi.

– Xử lý nhớt ao bạt và tôm sú bị đóng nhớt, kéo đàn.

 QUY CÁCH 250g

Giá: liên hệ 0933 333 361 - 0906666621
 
090 666 6621