VI SINH LẮNG TỤ

175.000 VND

  • Vi sinh lắng tụ hiệu quả sau 03 giờ sử dụng.
  • Duy trì màu nước bền vững, lâu dài.

SẢN PHẨM DÀNH CHO NUÔI TÔM THẺ

LiÊN HỆ: 0933 333 361 - 0906 666 621