VI SINH XỬ LÝ AO BẠT, TRỊ TÔM SÚ ĐÓNG NHỚT

320.000 VND

Vi sinh xử lý ao bạt, nhớt ao bạt, nhớt đáy ao, sạch nước giảm khí độc, chỉnh màu nước.

LiÊN HỆ: 0933 333 361 - 0906 666 621